MOŽNOSTI PLATBY 

Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. akceptuje tyto platební podmínky:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:  

a) na zálohovou fakturu s termínovanou splatností. V tomto případě bude zboží kupujícímu dodáno až poté, kdy částka odpovídající kupní ceně

za předmět koupě, částka případných nákladů souvisejících s dodáním předmětu koupě a částka daně z přidané hodnoty, budou připsány na bankovní

účet prodávajícího. 

b) na fakturu s termínovanou splatností. Právo na tento způsob úhrady zakládá pouze uzavření rámcové kupní smlouvy nebo individuální písemné

dohody prodávajícího a kupujícího.

c) dobírkou. Zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od spotřebitele doručovatel při převzetí na určené adrese kupujícím.

 

THIRD SOLUTION si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.