REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím nebo odevzdat osobně v provozovně prodávajícího).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.izolace-superfoil.cz

Provozovatel:

THIRD SOLUTION s.r.o.
1.května 78/180
Ostrava – Polanka n. Odrou, 725 25
IČ: 06239641

Adresa provozovny:

Keramická 703/31
Ostrava – Hrušov, 711 00
Telefon: 605 422 882
E-mail: obchod@superfoil.cz

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

Dne ……………………………… jsem vytvořil/a objednávku produktu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Zakoupené zboží vykazuje tyto vady: (Zde je třeba vadu podrobně popsat.)

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (Nehodící seškrtněte):

 

a) Výměnou zboží za nové

b) Vrácením peněz ve výši původní ceny produktu

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

 

1. Datum objednání: ………………………..    /          datum obdržení: ……………………………..

2. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány

a) na dobírku

b) bankovním převodem

a budou navráceny zpět bankovním převodem na účet číslo:

3. Jméno a příjmení spotřebitele:

4. Adresa spotřebitele:

5. Telefon:

6. E-mail:

 

 

 

V      ……………………………………………………………….

Dne ……………………………….

 

 

 

 

 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele, podpis

 

 

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č.: …………………………………

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Kupující je povinen předložit doklad o zakoupení zboží.

Kupující nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil nebo u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a kupující, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Vyprší-li zákonná lhůta, kupujícímu se přiznávají stejná práva jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.