Opcje płatności

Dostawca THIRD SOLUTION s.r.o. akceptuje następujące warunki płatności:

przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy:

a) faktura zaliczkowa z terminem płatności. W takim przypadku towar zostanie dostarczony kupującemu dopiero po kwocie odpowiadającej cenie zakupu za przedmiot zakupu kwota wszelkich kosztów związanych z dostawą przedmiotu zakupu oraz kwota podatku od towarów i usług zostaną zaksięgowane w banku konto sprzedawcy.

b) na fakturze z terminem płatności. Prawo do tej formy płatności przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia umowy ramowej lub indywidualnej umowy pisemnej lub sprzedającym a kupującym.

c) gotówka przy odbiorze. Towar zostanie wysłany za pobraniem, cała kwota zostanie odebrana od Konsumenta przez kuriera przy odbiorze na adres wskazany przez Kupującego.

THIRD SOLUTION zastrzega sobie prawo do zaoferowania kupującemu tylko wybranych metod płatności według własnego uznania.