MOŽNOSTI PLATBY 

Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. akceptujeme tieto platobné podmienky:

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:     

a)  na zálohovú faktúru s termínovanou splatnosťou.  V tomto prípade bude tovar kupujúcim dodaní až po tom, keď suma bude zodpovedajúcej       kúpnej cene       

za predmet kúpy, suma prípadných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu kúpy a suma dane z pridanej hodnoty, budú pripísané na bankový účet predávajúceho.

b)  na faktúru s termínovanou splatnosťou. Právo na tento spôsob úhrady zakladá iba uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy alebo individuálnej písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

c) dobierkou.  bude zaslaný na dobierku, celú sumu vyberie od spotrebiteľa doručovateľ pri prevzatí na určenej adrese kupujúcim.

THIRD SOLUTION si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.